Een mol heeft een lichaamslengte van 13 tot 15 centimeter en weegt ongeveer 30 tot 60 gram.
De mol kan 3 tot 5 jongen werpen. Deze gaan na 6 tot 7 weken zelfstandig op zoek naar voedsel. Een mol leeft van wormen en insectenlarven die in hun gangen terecht zijn gekomen.
De schade die een mol kan aanbrengen is voornamelijk materiële schade.
Dit zoals molshopen in moestuinen, gazons en sportvelden.

Er is maar 1 efficiënte methode om een mollen probleem te verhelpen:
* Mollen wegvangen met behulp van mollenklemmen. Dit in combinatie met koolmonoxide en CO².

Dit is een diervriendelijke methode, omdat de zuurstof bij de mol meteen afgesloten, waardoor de mol geen pijn lijdt.