Er zijn verschillende soorten knaagdieren.
Denk hierbij aan muizen, ratten en steenmarters.

Muizen en ratten kunnen verschillende ziekte kiemen verspreiden, zoals voedselvergiftiging, ziekte van Weil, huidziektes, etc. Zij bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine.
Ook veroorzaken ze knaagschade aan o.a. verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiemateriaal, leidingen, kabels en overig materiaal.

Ratten graven tunnels, waardoor verzakkingen kunnen ontstaan in het straatwerk.
Muizen hebben slechts een opening van 0,50 centimeter nodig om ergens binnen te komen.

Heeft u het vermoeden dat u overlast heeft van muizen of ratten? Dan voeren wij eerst een inspectie uit conform de normen van IPM, voordat er een gedegen bestrijdings- / weringsplan opgesteld kan worden.
Tijdens deze inspectie wordt er o.a. gekeken naar de gehele staat van de woning, om welk diersoort het gaat, wat de eventuele oorzaak zou kunnen zijn en natuurlijk hoe het probleem op te lossen is.
Vanuit deze inspectie ontvangt u een digitaal inspectierapport met daarin alle bevindingen, een fotorapportage en een bestrijdings- / weringsplan.

Om deze dierplagen te kunnen bestrijden / weren zijn er bouwkundige-, bedrijfsmatige- en hygiƫnische maatregelen nodig. Hier gebruiken wij o.a. de volgende technieken voor:
* Het dichten van alle zicht- en voelbare gaten, naden en kieren rondom het gebouw.
* Roosters plaatsen bij ventilatie openingen van de buitenmuren.
* Lokaasdepots met klapvallen en / of vangkooien plaatsen.
* Zwerfafval verwijderen.

Heeft u het vermoeden dat u overlast heeft van een steenmarter? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Omdat de steenmarter een beschermde diersoort is, zijn wij m.b.t. bestrijding gebonden aan een wet- en regelgeving.
Eerst voeren wij een inspectie uit conform de normen van IPM. Zo kan er toch een gedegen bestrijdings- / weringsplan opgesteld worden om het probleem voor u te verhelpen.

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor vrijblijvende informatie of advies!

……

……