VIP Certificaat (Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer)

Het VIP keurmerk is een door het KAD ontwikkelde kwaliteitsnorm voor de uitvoering van plaagdierbeheersing.
De norm is erop gericht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in lijn met de principes van IPM.

Bedrijven in het bezit van het VIP keurmerk hanteren als uitgangspunt preventie van plaagdieren.
Bestrijding wordt alleen uitgevoerd wanneer preventie of alternatieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.

IPM Rattenbeheersing (Integrated Pest Management)

Om vanaf 1 januari 2017 nog te mogen werken met rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen is het verplicht om het IPM certificaat in bezit te hebben.
Bedrijven die niet beschikken over deze certificering beschikken niet over de mogelijkheid om in het uiterste geval rodenticiden buiten toe te passen.

Regelgeving is vastgelegd in het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR).
Het beheer van het HBR is in handen van het KPMB.
Zij zullen ervoor zorgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.